Ծառայություններ

Ավտոմատ ոռոգում և կանաչապատում

Այգու Աշխարհ ընկերությունը իրականացնում է ոռոգման համակարգի նախագծում, տեղադրում, շահագործում, սպասարկում և պահպանում, ինչպես նաև կանաչապատում:

Ջրահեռացում և վերաշահագործում

Այգու Աշխարհ ընկերությունը իրականացնում է ոռոգման համակարգերի ջրահեռացում, ինչպես նաև վերաշահագործում գարնանը:

Կատարված աշխատանքներ

Այստեղ կարող եք ծանոթանալ Այգու Աշխարհ ընկերության կողմից կատարված աշխատանքներին:

Առաքում Երևան քաղաքում

ժամանակը համաձայնեցվում է խանութի հետ պատվերի ձևակերպման ընթացքում: