Наши Клиенты

 Հայաստանի Հանրապետությունում Քուվեյթի Դեսպանություն

 ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագիր (UNDP), ներկայացուցչություն Հայաստանում

 «Հովնանյան Ինթերնեյշնլ»

 Հայաստանի Հանրապետությունում Չինաստանի Դեսպանություն

 «Պողոսյան Պարտեզներ»

 «Երևանի Կոնյակի Գործարան»